Triển vọng kiểm soát virus DIV1 gây bệnh trên tôm
Thứ ba, 09/04/2024 - 08:00 AM
246
(TSVN) – Bệnh do Decapod iridescent virus 1 (DIV1), trở thành mối quan tâm lớn với ngành công nghiệp nuôi tôm trên thế giới và Việt Nam. Mới đây, một đề tài đã được thực ...
Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản
Thứ bảy, 16/03/2024 - 09:15 AM
197
(TSVN) – Năm 2024, ngành thú y sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong nuôi trồng thủy ...
Kháng kháng sinh: Tại sao cần phải quan tâm?
Thứ bảy, 02/03/2024 - 08:00 AM